ION DETOX-rewelacyjny sposób na przywrócenie równowagi energetycznej organizmu. !!!!                     ION DETOX-duży wybór aparatów !!!!                   SUPER ZAPPER-najlepszy na świecie bezstopniowy generator częstotliwości impulsów prostokątnych.               Generator srebra koloidalnego GKS 100

   Kontakt tel: 663-288-157 e-mail: famfart@gmail.comkliknij tutaj

Generator GKS 100 Forte służy do wytwarzania wysokojakościowego koloidalnego roztworu z wielką ilością nanocząsteczek srebra. Te cząsteczki są wielkości od setnych nanometra aż do kilku nanometrów. Wielkość cząsteczek zależy od dotrzymania warunków, które są potrzebne przy wytwarzaniu koloidalnego srebra. Wytworzenie koloidalnego srebra przy pomocy GKS 100 Forte jest w przeciwieństwie do innych generatorów względnie dłuższe, ale jakość uzyskanego roztworu jest bardzo wysoka o czym świadczy jego wysoka skuteczność.
Generator GKS Forte stosuje w ściśle określonych odstępach czasu, skokowe przebiegunowanie srebrnych elektrod, które są wykonane ze srebra o czystości 99,99% .Producent elektrod załącza do nich międzynarodowo uznawany atest czystości. Generator GKS Forte wyposażony jest w jedną parę elektrod. Wyżej wymienione odstępy czasowe razem z ściśle stałym obciążeniem elektrod, które się automatycznie stopniowo zmienia przy zmianie przewodzenia koloidu przez nasycanie nanocząsteczkami srebra, pozwala uzyskać najlepszą jakość roztworu koloidalnego srebra.

kliknij tutaj

Roztwory koloidalne :
Średnica cząsteczek substancji rozproszonej jest większa od średnicy cząsteczek ośrodka rozpraszającego; jej wielkość waha się w granicach od 10-9 m do 10-7 m. Próba Tyndalla polega na przepuszczeniu przez roztwór promienia świetlnego. Jest sposobem na odróżnienie roztworu rzeczywistego od koloidu. W roztworze rzeczywistym promień ten nie ulega żadnym zjawiskom optycznym. W koloidzie (roztworze koloidalnym) promień świetlny ulega wielu zjawiskom optycznym napotykając na swej drodze makrocząsteczki. W rezultacie otrzymujemy rozszerzającą się drogę promienia świetlnego nazywaną stożkiem lub smugą Tyndalla. W roztworach rzeczywistych (np. roztwór NaCl w wodzie) - efekt próby negatywny (brak smugi światła). W roztworach koloidalnych (np. roztwór białka w wodzie) - efekt próby pozytywny (smuga świetlna).
Poniżej przedstawiamy zdjęcia z badań koloidów srebra wykonanych przez Państwowy Akredytowany Instytut z Pragi. Badania zostały zlecone przez firmę Z-Technology i dotyczyły porównania skuteczności koloidu srebra wykonanego Generatorem GKS 100 Forte i najbardziej reklamowanych koloidów na bakterie z grupy Coli i Enterokoki jelitowe

Zdjęcia z najnowocześniejszego w Republice Czeskiej mikroskopu elektronowego wskazują na wysoką jakość koloidu uzyskanego z GKS 100 Forte. Porównywane były 4 próbki z różnych generatorów a profesjonalna ocena pokazuje, że koloid z GKS 100 Forte zawiera najmniej zanieczyszczeń/czystość srebra elektrod 99,99%/ i najmniejsze cząsteczki srebra z analizowanych próbek. Najczęstszy rozmiar cząstek srebra z GKS 100 Forte zawiera się w przedziale 50-100 nanometrów. W badaniu uczestniczyli czterej profesjonalnie wyszkoleni specjaliści.Próbki do zdjęć zostały przygotowane w pełni zautomatyzowanych , pyłoszczelnych komorach a następnie zostały porównane jeszcze przed dokonaniem zdjęć aby nie doszło do zmian optycznych na końcowych zdjęciach. Proces dokonywania zdjęć próbek trwał 10 dni.

Próbki bez napisu nie pochodzą z koloidu uzyskanego z GKS 100 Forte, ale z generatorów który można kupić na rynku.

Skala w dolnej części zdjęcia - 0,1 mikrometra

kliknij tutaj

- na tym zdjęciu bardzo dobrze widać wielki zlep cząstek srebra - produkcja jest realizowana na generatorze z dużym obciążeniem prądowym, prowadzi to do szybkiego uzyskania koloidu ale z podstawowa wadą - uzyskaniem wielkich cząstek srebra w koloidzie.kliknij tutaj

- koloid pochodzący z GKS 100 Forte. Czarna kropka pośrodku jest cząstką srebra z początku procesu. I takie cząstki w koloidzie z GKS 100 Forte występują. Małe, szare kropki na całym obrazku to nanocząsteczki srebra, które działają szybciej i bardziej efektywnie.kliknij tutaj

- dalsze zdjęcie potwierdza wysoką jakość koloidu uzyskanego z GKS 100Forte.kliknij tutaj

- konkurencyjne zagraniczne produkty nie osiągają jakości naszego GKS 100 Forte. Widzicie tutaj ponownie duże cząstki z koloidu, który został wytworzony na rzekomo jednym z najlepszych światowych generatorów.

kliknij tutaj

- amatorski czeski produkt/generator KS/, który produkuje to co widać na zdjęciu !kliknij tutaj

- zdjęcie kolidu z GKS 100 Forte .

UWAGA! W myśl art. 2 pkt. 38 ustawy z dnia 20 maja 2010 r.o wyrobach medycznych Generator Srebra Koloidalnego nie jest urządzeniem medycznym.

Strona ta nie jest ofertą handlową ma jedynie funkcje informacyjne!!!